Víme jak harmonicky
integrovat průmyslový
design do stávající krajiny

Projekt
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost SIMONT spol. s
r.o. s reg. číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000552
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu
žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění
elektrické energie pro podnikatelskou činnost.