GRAFIC CUNO

  • Způsob využití: tiskárna – grafická výroba
  • Zastavěná plocha: 3.320 m2
  • Výrobní systém: ASTRON, typ AZM 1
  • Opláštění:
    • Stěnové izolační panely s PUR jádrem tl. 100mm
    • Střešní skládaný plášť tvořený hlubokotažným plechem, tepelnou izolací a PVC fólií
  • Světlá výška: 6,8 m
  • Rok výstavby: 2017

© 2021 SIMONT spol. s r.o.